PRIVACYVERKLARING

De Stichting Oldenzaalse Musea is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Het waarborgen van de privacy en de vertrouwelijkheid van informatie die hem is toevertrouwd is belangrijk voor de Stichting Oldenzaalse Musea. Als onderdeel van deze fundamentele verplichting zet de Stichting Oldenzaalse Musea zich in om de bescherming en het correcte gebruik van uw persoonlijke informatie (aangeduid als “persoonsgegevens”) zeker te stellen. In principe verzamelt de Stichting Oldenzaalse Musea slechts persoonsgegevens die u vrijwillig als (online) bezoeker verstrekt met als doel om u informatie te kunnen verschaffen en/of diensten aan u te kunnen verlenen. In deze Privacyverklaring kunt u lezen hoe wij persoonsgegevens verzamelen, gebruiken, delen en beschermen.

1. Verzamelen en gebruiken van persoonsgegevens
De Stichting Oldenzaalse Musea verzamelt persoonsgegevens als u ervoor kiest om deze aan ons beschikbaar te stellen. Uw persoonsgegevens worden niet gebruikt voor andere doeleinden dan de doeleinden waarvoor u deze informatie aan ons verstrekt heeft, tenzij wij uw specifieke toestemming verkrijgen of om u te informeren over overige diensten van de Stichting Oldenzaalse Musea.

2. Bewaring van persoonsgegevens
De Stichting Oldenzaalse Musea bewaart de persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor de persoonsgegevens worden verzameld. De Stichting Oldenzaalse Musea hanteert de volgende bewaartermijnen voor de volgende categorieƫn van persoonsgegevens:

Categorie RedenBewaartermijn
Gegevens museumbezoekers (naam,
adres, telefoonnummer, e-mailadres)
Toestemming: Vraag en
antwoord, aanmelding
activiteiten, aankoop tickets en
boekingen arrangementen
Onbepaald
Gegevens websitebezoekers (IP-adres,
bezoekersgedrag, land etc.)
Toestemming: Evaluatie acties
website: (Cookies) Google
Analytics
26 maanden
Gegevens bruikleengevers en
schenkers (naam, adres, e-mail,
telefoon)
Uitvoering overeenkomst:
collectieregistratie
Onbepaald
Gegevens bestuur, medewerkers,
vrijwilligers en stagiaires
Wettelijke verplichting:
Dienstverband, verzekering
1 maand na
beƫindiging
overeenkomst
Sollicitanten (naam, adres, e-mail,
Telefoonnummer en CV)
Gerechtvaardigd belang:
Mogelijk dienstverband
1 maand na
sollicitatie
Gegevens samenwerkende partners en
bedrijven naam, bedrijfsnaam, adres,
e-mailadres, website, telefoonnummer,
bankrekeningnr., kvk-nr. en btw-nr. )
Overeenkomst of
gerechtvaardigd belang:
Samenwerking
Onbepaald
Gegevens genodigden openingen en
perslijst (naam, bedrijfsnaam, website,
e-mailadres)
Gerechtvaardigd belang of
toestemming: Marketing
Onbepaald
Gegevens fondsen en subsidie
instellingen (bedrijfsnaam, e-mailadres,
website en telefoonnummer)
Gerechtvaardigd belang:
Fondsenwerving
Onbepaald
Gegevens scholen (naam,
bedrijfsnaam, adres, e-mailadres,
website, en telefoonnummer)
Gerechtvaardigd belang:
Samenwerking
Onbepaald

3. Delen van persoonsgegevens met derden
De Stichting Oldenzaalse Musea deelt geen persoonsgegevens met derde partijen, behalve als dit noodzakelijk is om te kunnen voldoen aan uw verzoek, voor onze professionele en legitieme doeleinden of als dit vereist is of toegestaan wordt door de wet, professionele standaarden of kwaliteitsregels.

4. Cookies
Een “cookie” is een klein stukje tekst dat een website plaatst in de browser van het apparaat waarmee u de website bezoekt (bijv. computer of smartphone). De cookie geeft de website de mogelijkheid uw apparaat te herkennen en wordt gebruikt voor verschillende doeleinden. Op onze website kan een zogenaamde cookie banner verschijnen waarmee uw toestemming wordt gevraagd voor het gebruik van cookies. U hebt de keuze om cookies te accepteren door te handelen op basis van de toestemmingsinformatie genoemd op de cookie-banner. Als u geen toestemming geeft zullen uw apparaten niet worden gevolgd voor marketing gerelateerde activiteiten. Sommige cookies zijn noodzakelijk voor het goed functioneren van de website. Dergelijke ‘functionele’ cookies worden niet geblokkeerd door het gebruik van de cookie banner. Op onze site zijn sociale media buttons opgenomen. Hiermee verzamelen de beheerders van deze diensten uw persoonsgegevens.

5. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door de Stichting Oldenzaalse Musea. U kunt het verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of verzoek tot intrekking van uw toestemming sturen naar onderstaand e-mailadres. De Stichting Oldenzaalse Musea zal zo spoedig mogelijk, maar binnen 4 weken, reageren op uw verzoek.

6. Beveiliging van uw persoonsgegevens
De Stichting Oldenzaalse Musea heeft passende maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Mocht u het idee hebben dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met de Stichting Oldenzaalse Musea via onderstaand adres.

Contactgegevens:
Naam: De Stichting Oldenzaalse Musea
Adres: Marktstraat 13, 7571ED Oldenzaal
Telefoonnummer: 0541-513482
E-mail: info@palthehuis.nl