Verkeer en transport

In dit pakket gaan leerlingen aan de slag met het onderzoeken van verkeers- en vervoersmiddelen in Oldenzaal in verschillende tijdsperioden. In het pakket is aandacht voor de trein en het transport rondom de textielindustrie. De aanwezigheid van de spoorlijn is kenmerkend voor Oldenzaal. Een reiskoffer met foto’s en voorwerpen in de klas maakt deel uit van dit pakket evenals een les buiten op het schoolplein en in de straten rondom de school.

De leerlingen leren:

  • verschillende vervoersmiddelen benoemen
  • vervoersmiddelen in verschillende tijdsperioden herkennen
  • voorzichtig omgaan met oude voorwerpen
  • dat de trein en het transport van textiel bij Oldenzaal horen.

Het pakket bestaat uit:
de wijzer / handleiding Leerlijn Erfgoed verbindt Oldenzaal / reiskoffer met voorwerpen / memory-spel / digi-presentatie / werkblad/ belevingswandeling

Hier vind je alles wat je nodig hebt