Textiel in Oldenzaal

In dit project gaan leerlingen aan de slag met de textielindustrie van Oldenzaal. Ze ontdekken de verhalen en gaan aan de slag met historische bronnen. De textielindustrie is voor de leerlingen uitgewerkt in drie thema’s: de industrialisatie ( van huisweverij naar stoommachines), de invloed van de spoorlijn (op de textielindustrie en de handel) en de emancipatie van de arbeiders ( woon- en werkomstandigheden in en rond de fabriek). Een rondleiding door Oldenzaal onder leiding van een gids is onderdeel het project. Leerlingen herkennen de sporen van het textielverleden.

Leerdoelen pakket.
De leerlingen leren:

  • de begrippen erfgoed, textiel, industrieel erfgoed, industrialisatie, textielindustrie, spoorlijn, emancipatie, arbeidsomstandigheden, arbeidersbond, textielfabrikanten en fabrikantenvilla’s hanteren door voorbeelden te benoemen uit hun eigen omgeving.(kennis)
  • beschrijven wat de waarde is van de textielindustrie voor de ontwikkeling van Oldenzaal. (kennis)
  • vragen stellen bij het erfgoed van de textielindustrie in Oldenzaal en historische bronnenraadplegen en informatie opzoeken om de vragen te beantwoorden. (vaardigheid)
  • het verhaal bij het erfgoed van de textielindustrie in Oldenzaal plaatsen in de tijd en relateren aan hoe mensen in het industriële tijdperk woonden, leefden en werkten en daarbij verschillen en overeenkomsten noemen met nu. (vaardigheid)
  • sporen van de textielindustrie terugvinden in Oldenzaal en benoemen waarom het de moeite waard is om dit erfgoed te bewaren. (attitude)

Het pakket bestaat uit:
deze wijzer / handleiding Leerlijn Erfgoed verbindt Oldenzaal / werkbladen / digi-presentatie/fietstocht of wandeling onder begeleiding van een gids

Hier vind je alles wat je nodig hebt