Spitten in het stadsarchief

In dit pakket gaan leerlingen aan de slag met de schatten uit het stadsarchief van Oldenzaal. Ze snuiven de geur op van het archief en zien met eigen ogen de eeuwenoude authentieke documenten die daar worden bewaard. Een rondleiding door het stadhuis langs de sporen uit het rijke verleden van de stad, een duik in het archief en het afleggen van de historische eed als burger van Oldenzaal vormen onderdeel van het pakket.
Het erfgoed dat centraal staat in deze lessen is bijzonder omdat de documenten die bewaard worden in het stadsarchief soms al eeuwenoud zijn en ons vertellen over belangrijke gebeurtenissen in de stad Oldenzaal.

 

De leerlingen leren:

  • kennismaken met de schatten die worden bewaard in het stadsarchief
  • de historische eed uit 1647 af te leggen over een goed burgerschap in Oldenzaal
  • wat er in het stadhuis gebeurt (rol gemeenteraad, college wethouders en burgemeester)

Het pakket bestaat uit:
wijzer / handleiding Leerlijn Erfgoed verbindt Oldenzaal /digi presentatie/ werkbladen/bezoek aan het stadhuis en stadsarchief

Hier vind je alles wat je nodig hebt