Markante Monumenten

In dit pakket gaan leerlingen aan de slag met de prachtige monumenten en mooie gevels die Oldenzaal rijk is. Zonder het te beseffen lopen kinderen regelmatig langs panden met een zeer rijke historie. Een interactief spel in de klas met een korte film maakt ze bewust van deze markante monumenten in hun eigen omgeving.

Leerdoelen pakket.
De leerlingen leren:

  • Oldenzaalse monumenten herkennen en benoemen wat hun oorspronkelijke functie was.
  • kennis maken met het lezen van een kaart/stadsplattegrond.
  • hun ruimtelijk inzicht aan te spreken door beelden en stadsplattegrond aan elkaar te verbinden.

Het pakket bestaat uit:
de wijzer / de handleiding Leerlijn Erfgoed verbindt Oldenzaal / korte film met interactieve spelbeschrijving / werkblad voor de leerlingen / digit presentatie/ stadswandeling Monumentenroute

Hier vind je alles wat je nodig hebt