Feest in Oldenzaal

In dit pakket gaan leerlingen aan de slag met de feesten in Oldenzaal. Waarom feesten we? Hoe feesten we? Leerlingen maken kennis met de verhalen, symbolen, eetgewoontes, liedjes, afbeeldingen en spelletjes die horen bij deze feesten. Ze ontdekken dat het hele jaar rond feesten worden gevierd en onderzoeken de ontstaansgeschiedenis ervan. We maken er een educatief feestje van!

De leerlingen:

  • leren feesten benoemen die in Oldenzaal door het jaar heen worden gevierd.
  • kunnen aangeven dat de feesten die we nu vieren vaak al heel lang bestaan.
  • maken kennis met de verhalen, symbolen, eetgewoontes, liedjes, afbeeldingen en spelletjes van de verschillende feesten.
  • kunnen voor een feest in Oldenzaal aan een ander vertellen wat dit betekent voor zichzelf.

Dit pakket bestaat uit:

De wijzer / handleiding Leerlijn Erfgoed verbindt Oldenzaal / rad met 12 feesten / feestkoffer met 12 cadeaudozen en placemats / voorleesboek FEEST!/ bezoek museum de Pelgrim

Hier vind je alles wat je nodig hebt