Cold Case

In dit pakket gaan leerlingen aan de slag met opdrachten over de archeologische opgravingen die hebben plaatsgevonden tussen 2011 – 2013 op het Plechelmusplein in Oldenzaal. Zij onderzoeken een skelet en proberen een Cold Case te kraken. Het erfgoed dat centraal staat in deze lessen is bijzonder omdat de opgravingen plaatsvonden midden in Oldenzaal en er 1250 personen zijn opgegraven voor het doen van onderzoek op de botresten.

Leerdoelen pakket
De leerlingen leren:

  • over de archeologische opgravingen op het Plechelmusplein in Oldenzaal.
  • hoe het menselijk skelet in elkaar steekt.
  • wat onderzoekers/archeologen kunnen aflezen aan opgegraven botmateriaal en waarom dit
  • waardevolle informatie is voor mensen die nu leven.

Het pakket bestaat uit:
wijzer / handleiding Leerlijn Erfgoed verbindt Oldenzaal / animatiefilmpje over archeologie/ werkbladen/bezoek aan de ArcheoHotspot

Hier vind je alles wat je nodig hebt