Voor de leerkracht

Op deze pagina kun je je lespakket downloaden met het door ons aangeleverde wachtwoord.
Heb je vragen of opmerkingen neem dan contact met ons op.

 

Wij wensen jullie heel veel plezier met het lespakket!

 

Pakket in de leerlijn

ZOEKEN EN GRAVEN
ZOEKEN EN GRAVEN
ZOEKEN EN GRAVEN
Op avontuur als archeoloog
Lees meer >>

In dit pakket gaan leerlingen aan de slag met een aantal basisvaardigheden van een archeoloog. Ze gaan aan de slag met zoeken en graven in de zandbak en het sorteren en puzzelen met voorwerpen en scherven. Het erfgoed dat centraal staat in deze lessen is bijzonder omdat leerlingen kennismaken met vondsten uit Oldenzaal en kennismaken met de basisvaardigheden van een archeoloog.

Leerdoelen pakket

De leerlingen:
- kunnen verwoorden wat een archeoloog doet.
- kunnen begrippen rondom erfgoed herkennen: vroeger, oud, nieuw, bewaren, bijzonder, voorzichtig, van jezelf, van iedereen.
- kunnen met hun zintuigen eigenschappen van erfgoed onderzoeken en beschrijven.
- werken aan hun grove en fijne motoriek door te graven in de zandbak, het in elkaar zetten van scherven en het natekenen of een afdruk maken van vondsten.
- leren respectvol om te gaan met (oude) voorwerpen.
- leren dat musea bewaarplekken zijn voor bijzondere oude voorwerpen.


Het pakket bestaat uit:
wijzer / handleiding Leerlijn verbindt Oldenzaal / de digi-presentatie / vondsten kratten

De vonst van het verleden

Uw leerlingen verdiepen zich in authentieke vondsten zoals pijlpunten, scherven en munten.

De vondst van het verleden

Uw leerlingen verdiepen zich in authentieke vondsten zoals pijlpunten, scherven en munten.

Groep 3 & 4

De vondst van het verleden
Lees meer >>

In dit pakket gaan leerlingen aan de slag met het onderzoeken van archeologische vondsten. Ze bezoeken de ArcheoHotspot waar ze in de huid kruipen van een archeoloog.

Leerdoelen pakket

De leerlingen:
- Weten wat archeologie is en wat een archeoloog doet.
- Weten wat archeologische vondsten vertellen over vroeger en waar zij die kunnen bekijken.
- Kunnen de begrippen ‘vondsten’, ‘grondlagen’, ‘opgraven’ en ‘archeologen’ hanteren.
- Kunnen de verschillen en overeenkomsten tussen heden en verleden omschrijven doormiddel van een tijdbalk.
- Bekijken verschillende vondsten en kunnen deze onderzoeken en bevragen om erachter te komen wat zij vertellen over vroeger.
- Ze luisteren naar verhalen die horen bij, en gaan over historische vondsten en voorwerpen.


Het pakket bestaat uit:
wijzer / handleiding Leerlijn verbindt Oldenzaal / animatiefilm Archeologie/ werkblad mindmap /bezoek ArcheoHotspot

Cold Case
Lees meer >>

In dit pakket gaan leerlingen aan de slag met opdrachten over de archeologische opgravingen die hebben plaatsgevonden tussen 2011 – 2013 op het Plechelmusplein in Oldenzaal. Zij onderzoeken een skelet en proberen een Cold Case te kraken. Het erfgoed dat centraal staat in deze lessen is bijzonder omdat de opgravingen plaatsvonden midden in Oldenzaal en er 1250 personen zijn opgegraven voor het doen van onderzoek op de botresten.

Leerdoelen pakket

De leerlingen:
- over de archeologische opgravingen op het Plechelmusplein in Oldenzaal.
- hoe het menselijk skelet in elkaar steekt.
- wat onderzoekers / archeologen kunnen aflezen aan opgegraven botmateriaal en waarom dit waardevolle informatie is voor mensen die nu leven.

Het pakket bestaat uit:
wijzer / handleiding Leerlijn Erfgoed verbindt Oldenzaal / animatiefilmpje over archeologie/ werkbladen/bezoek aan de ArcheoHotspot

Cold Case
De kinderen gaan aan de slag als tijddetective en voeren opdrachten uit over de opgravingen op het Plechelmusplein.

De kinderen gaan aan de slag als tijddetective en voeren opdrachten uit over de opgravingen op het Plechelmusplein.

Spitten in het stadsarchief
Lees meer >>

In dit pakket gaan leerlingen aan de slag met de schatten uit het stadsarchief van Oldenzaal. Ze snuiven de geur op van het archief en zien met eigen ogen de eeuwenoude authentieke documenten die daar worden bewaard. Een rondleiding door het stadhuis langs de sporen uit het rijke verleden van de stad, een duik in het archief en het afleggen van de historische eed als burger van Oldenzaal vormen onderdeel van het pakket.
Het erfgoed dat centraal staat in deze lessen is bijzonder omdat de documenten die bewaard worden in het stadsarchief soms al eeuwenoud zijn en ons vertellen over belangrijke gebeurtenissen in de stad Oldenzaal.

Leerdoelen pakket

De leerlingen:
- kennismaken met de schatten die worden bewaard in het stadsarchief
- de historische eed uit 1647 af te leggen over een goed burgerschap in Oldenzaal
- wat er in het stadhuis gebeurt (rol gemeenteraad, college wethouders en burgemeester).


Het pakket bestaat uit:
wijzer / handleiding Leerlijn Erfgoed verbindt Oldenzaal /digi presentatie/ werkbladen/bezoek aan het stadhuis en stadsarchief

WONEN EN BOUWEN
WONEN EN BOUWEN
WONEN EN BOUWEN
Gulia en Hendrik
Lees meer >>

In dit pakket ontdekken de leerlingen het historische Palthe Huis en haar bewoners. Ze bekijken een film over het leven van de kinderen Gulia Palthe en Hendrik. Met behulp van voorwerpen komen ze meer te weten over het leven van Gulia en Hendrik. Een bezoek van Caroline, een actrice in historische kleding, in de klas is onderdeel van het pakket. Ook brengen de leerlingen met de klas een bezoek aan het Palthe Huis. Het erfgoed dat centraal staat in deze lessen is bijzonder omdat het authentieke historische woonhuis het wonen en dagelijks leven van kinderen uit een andere tijdsperiode tot leven brengt.

Leerdoelen pakket De leerlingen leren: - kennismaken maken met het dagelijks leven van de bewoners van het Palthe Huis en in het bijzonder met de kinderen Gulia en Hendrik.
- historische gebruiksvoorwerpen benoemen en herkennen.
- de verschillen en overeenkomsten tussen vroeger (de 18e eeuw waarin de familie Palthe leefde) en nu weer te geven met behulp van erfgoed

Het pakket bestaat uit: de wijzer / handleiding Leerlijn Erfgoed verbindt Oldenzaal / werkbladen / Liedje Hendrik en Gulia/ bezoek van carolina aan de klas/ bezoek aan museum het Palthe Huis

Dokter Michgorius

Dokter Michgorius komt op bezoek met zijn dokterstas vol verhalen. Zorg en gezondheid komen in verschillende tijdperioden aan de orde.

Dokter Michgorius
Lees meer >>

In dit pakket gaan leerlingen aan de slag met het onderzoeken van zorg en gezondheid in Oldenzaal in verschillende tijdsperioden. In het pakket is aandacht voor hygiëne, afval (ophalen van de poeptonnen versus riolering), gebruik van water (waterput versus schoon kraanwater) en zorg voor zieken/werk van een arts (zelf drankjes maken versus apotheek) alsmede de zorg voor de eigen hygiëne. Een bezoek van dokter Michgorius (een acteur in historische kleding met een spannend gevulde dokterstas) aan de klas maakt deel uit van dit pakket.

Leerdoelen pakket

De leerlingen:
- dat de watertoren en het ziekenhuis hebben gezorgd voor een schoon en gezond Oldenzaal.
- over het leven en werk van dokter Michgorius.
- hoe ze voor hun eigen hygiëne kunnen zorgen.


Het pakket bestaat uit:
de wijzer / handleiding Leerlijn Erfgoed verbindt Oldenzaal / hoorspel / digi-presentatie / werkblad /bezoek op school van dokter Michorius.

Markante Monumenten
Lees meer >>

In dit pakket gaan leerlingen aan de slag met de prachtige monumenten en mooie gevels die Oldenzaal rijk is. Zonder het te beseffen lopen kinderen regelmatig langs panden met een zeer rijke historie. Een interactief spel in de klas met een korte film maakt ze bewust van deze markante monumenten in hun eigen omgeving.

Leerdoelen pakket

De leerlingen:
- Oldenzaalse monumenten herkennen en benoemen wat hun oorspronkelijke functie was.
- kennis maken met het lezen van een kaart/stadsplattegrond.
- hun ruimtelijk inzicht aan te spreken door beelden en stadsplattegrond aan elkaar te verbinden.


Het pakket bestaat uit:
de wijzer / de handleiding Leerlijn Erfgoed verbindt Oldenzaal / korte film met interactieve spelbeschrijving / werkblad voor de leerlingen / digit presentatie/ stadswandeling Monumentenroute

Middeleeuws Oldenzaal
Lees meer >>

In dit pakket duiken leerlingen in de historische ontwikkeling van hun stad en ontdekken ze dat het stads- en stratenplan sinds de Middeleeuwen nog vrijwel geheel in tact is. Leerlingen nemen middeleeuws Oldenzaal onder de loep, beklimmen de toren om van bovenaf de stad waar te nemen en zetten daarna de focus op de eigen wijk. Leerdoelen pakket

De leerlingen:
- kunnen aangeven hoe het middeleeuwse stadsplan van Oldenzaal eruit ziet en nog steeds is terug te zien in het huidige stratenplan.
- krijgen inzicht in de ontwikkeling van de stad en kunnen beschrijven wat er is veranderd.
- maken kennis met de inrichting van hun eigen wijk.


Het pakket bestaat uit:
de wijzer / handleiding Leerlijn verbindt Oldenzaal / werkbladen voor leerlingen / digi-presentatie/ beklimming van de Plechelmustoren o.l.v. de torenwachter.

VIEREN EN HERDENKEN
VIEREN EN HERDENKEN
VIEREN EN HERDENKEN
Mythen en Sagen
Lees meer >>

In dit pakket gaan leerlingen aan de slag met immaterieel erfgoed, sprookjes, mythen en sagen. Het verhaal ‘Daan en de Twentse tuintrollen’ staat centraal. Ook wordt aandacht besteed aan de streektaal, het Twents. Een onderdeel van het lespakket is een bezoek van een verhalenverteller aan de klas.
Leerdoelen pakket
De leerlingen leren:
- wat sprookjes en mythen en sagen zijn.
- het verhaal ‘Daan en de Twentse tuintrollen’ kennen.
- een aantal Twentse woorden kennen en met deze streektaal te spelen. - het verhaal na te spelen en hierdoor beelden, taal, muziek, spel en beweging te gebruiken, om er gevoelens en ervaringen mee uit te drukken en om ermee te communiceren. (kerndoel 54)

Het pakket bestaat uit: de wijzer / handleiding Leerlijn Erfgoed verbindt Oldenzaal / het boek: Daan en de Twentse tuintrollen / sagakaarten / leskist verteltafel/ verhalenvertelster komt op school

Feest in Oldenzaal
Lees meer >>

In dit pakket gaan leerlingen aan de slag met de feesten in Oldenzaal. Waarom feesten we? Hoe feesten we? Leerlingen maken kennis met de verhalen, symbolen, eetgewoontes, liedjes, afbeeldingen en spelletjes die horen bij deze feesten. Ze ontdekken dat het hele jaar rond feesten worden gevierd en onderzoeken de ontstaansgeschiedenis ervan. We maken er een educatief feestje van! De leerlingen:
- leren feesten benoemen die in Oldenzaal door het jaar heen worden gevierd.
- kunnen aangeven dat de feesten die we nu vieren vaak al heel lang bestaan.
- maken kennis met de verhalen, symbolen, eetgewoontes, liedjes, afbeeldingen en spelletjes van de verschillende feesten.
- kunnen voor een feest in Oldenzaal aan een ander vertellen wat dit betekent voor zichzelf.


Het pakket bestaat uit:
De wijzer / handleiding Leerlijn Erfgoed verbindt Oldenzaal / rad met 12 feesten / feestkoffer met 12 cadeaudozen en placemats / voorleesboek FEEST!/ bezoek museum de Pelgrim

Passieverhaal
Lees meer >>

In dit lespakket maken leerlingen actief kennis met het verhaal en de achtergrond van Bachs Matthäus Passion in relatie met bijzonder erfgoed in Oldenzaal, de St. Plechelmusbasiliek. Twee workshops rond de muziek en een bezoek aan de basiliek staan centraal. Het erfgoed dat centraal staat in deze lessen is bijzonder omdat het een voorbeeld is van levend cultureel erfgoed in Oldenzaal. De Matthäus Passie, een van de beroemdste werken van Johann Sebastiaan Bach, wordt ieder jaar uitgevoerd in de beroemde basiliek. In deze lessen komen de volgende achtergronden van de Plechelmus op een speelse wijze aan bod: geschiedenis, godsdienst, bouwkunde en plaats in Oldenzaalse samenleving.

De leerlingen:
- het verhaal en de achtergrond van de Matthäus Passion van Bach.
- over de componist Bach en hoe de muziek van toen is verwikkeld met de hedendaagse popmuziek.
- een aantal feiten over de St. Plechelmusbasiliek en hoe deze basiliek verbonden is met het passieverhaal en de Matthäus Passion van Bach.


Het pakket bestaat uit:
deze wijzer / handleiding Leerlijn Erfgoed verbindt Oldenzaal/ les door muziekdocent op school/ bezoek en les in Plechelmusbasiliek.

Midwinterhoornblazen
Lees meer >>

In dit pakket gaan leerlingen aan de slag met tradities en in het bijzonder de traditie van het midwinterhoornblazen in Oldenzaal. Ze ontdekken tijdens een bezoek van de midwinterhoornblazers het geluid van de hoorns en mogen het blazen op een midwinterhoorn zelf uitproberen.

De leerlingen:
- leren over de traditie van midwinterhoornblazen.
- maken kennis met de midwinterhoorn.
- geven aan welke rol hij/zij zelf kan spelen in het doorgeven van een traditie.


Het pakket bestaat uit:
brief van de midwinterhoornblazers / werkblad/bezoek midwinterhoornblazers

Tweede Wereldoorlog in Oldenzaal
Lees meer >>

In dit lespakket gaan leerlingen aan de slag met slag met het ontdekken van sporen die herinneren aan de Tweede Wereldoorlog in Oldenzaal. Een rondwandeling langs o.a. de monumenten in de herdenkingstuin en de Stolpersteine maakt deel uit van dit project. Personen van wie hun lot verbonden is met de Tweede Wereldoorlog in Oldenzaal krijgen een naam en een gezicht. Leerlingen ontdekken de verhalen van deze personen en vertellen deze door aan elkaar. Stil gestaan wordt bij de betekenis van herdenken.

De leerlingen:
- kunnen 5 feiten noemen over het begin, verloop en einde van de Tweede Wereldoorlog in Nederland.
- kunnen benoemen welke sporen van de Tweede Wereldoorlog in Oldenzaal nog steeds zichtbaar zijn.
- kunnen namen van personen uit Oldenzaal verbinden aan verhalen en sporen uit de Tweede Wereldoorlog.
- kunnen voor zichzelf de betekenis omschrijven van herdenken.


Het pakket bestaat uit:
de wijzer / handleiding Leerlijn verbindt Oldenzaal / werkbladen voor leerlingen / herdenkingskaarten

WEVEN EN WERKEN
WEVEN EN WERKEN
WEVEN EN WERKEN
Het ontdekken van textiel
Lees meer >>

In dit pakket gaan leerlingen aan de slag met het ontdekken van textiel. Ze maken en voelen textiel en leren over kleding, hoe het voelt en hoe het wordt gemaakt. Ze weven zelf hun eigen lapjes. Tevens maken ze kennis met Margje, een kind dat meegaat met haar ouders naar de textielfabriek begin 1900 in Oldenzaal.

De leerlingen:
- leren wat textiel is en dat er verschillende soorten textiel en stoffen zijn.
- kunnen met hun zintuigen verschillende soorten textiel onderzoeken en beschrijven.
- kunnen navertellen dat er in Oldenzaal vroeger veel textielfabrieken stonden waar ook kinderen moesten meewerken.
- leren zelf te weven.


Het pakket bestaat uit:
de wijzer / handleiding Leerlijn Erfgoed verbindt Oldenzaal / boek Pelle’s nieuwe kleren / voeltas(sen) met lapjes stof / verhaal Margje / weefgetouwen / modeshowtas / werkblad.

Verkeer en transport
Lees meer >>

In dit pakket gaan leerlingen aan de slag met het onderzoeken van verkeers- en vervoersmiddelen in Oldenzaal in verschillende tijdsperioden. In het pakket is aandacht voor de trein en het transport rondom de textielindustrie. De aanwezigheid van de spoorlijn is kenmerkend voor Oldenzaal. Een reiskoffer met foto’s en voorwerpen in de klas maakt deel uit van dit pakket evenals een les buiten op het schoolplein en in de straten rondom de school. De leerlingen:
- verschillende vervoersmiddelen benoemen
- vervoersmiddelen in verschillende tijdsperioden herkennen
- voorzichtig omgaan met oude voorwerpen
- dat de trein en het transport van textiel bij Oldenzaal horen.


Het pakket bestaat uit:
de wijzer / handleiding Leerlijn Erfgoed verbindt Oldenzaal / reiskoffer met voorwerpen / memory-spel / digi-presentatie / werkblad/ belevingswandeling

Oldenzaal Handelsstad
Lees meer >>

In dit pakket gaan leerlingen aan de slag met de ontwikkeling van Oldenzaal als handelsstad en ze ondervinden zelf hoe het is om te handelen en een markt te organiseren. Het erfgoed dat centraal staat in deze lessen is bijzonder omdat Oldenzaal al heel lang een handelsstad is en dit de stad tot op de dag van vandaag kenmerkt.

De leerlingen:
- leren de basisbeginselen van handel door zelf actief hiermee aan de slag te gaan.
- krijgen inzicht in begrippen als ‘handel’ en ‘schaarste’.
- ontdekken de relatie tussen het landschap en het ontstaan van handelswegen en steden.
- leggen een koppeling tussen deze brede begrippen en hun eigen omgeving.


Het pakket bestaat uit:
deze wijzer / handleiding Leerlijn Erfgoed verbindt Oldenzaal / digi-presentatie/spelhandleidingen

Textiel in Oldenzaal
Lees meer >>

In dit project gaan leerlingen aan de slag met de textielindustrie van Oldenzaal. Ze ontdekken de verhalen en gaan aan de slag met historische bronnen. De textielindustrie is voor de leerlingen uitgewerkt in drie thema’s: de industrialisatie ( van huisweverij naar stoommachines), de invloed van de spoorlijn (op de textielindustrie en de handel) en de emancipatie van de arbeiders ( woon- en werkomstandigheden in en rond de fabriek). Een rondleiding door Oldenzaal onder leiding van een gids is onderdeel het project. Leerlingen herkennen de sporen van het textielverleden. Het erfgoed dat centraal staat in deze lessen is bijzonder omdat Oldenzaal al heel lang een handelsstad is en dit de stad tot op de dag van vandaag kenmerkt.

De leerlingen:
- de begrippen erfgoed, textiel, industrieel erfgoed, industrialisatie, textielindustrie, spoorlijn, emancipatie, arbeidsomstandigheden, arbeidersbond, textielfabrikanten en fabrikantenvilla’s hanteren door voorbeelden te benoemen uit hun eigen omgeving.(kennis)
- beschrijven wat de waarde is van de textielindustrie voor de ontwikkeling van Oldenzaal. (kennis)
- vragen stellen bij het erfgoed van de textielindustrie in Oldenzaal en historische bronnen raadplegen en informatie opzoeken om de vragen te beantwoorden. (vaardigheid)
- het verhaal bij het erfgoed van de textielindustrie in Oldenzaal plaatsen in de tijd en relateren aan hoe mensen in het industriële tijdperk woonden, leefden en werkten en daarbij verschillen en overeenkomsten noemen met nu. (vaardigheid)
- sporen van de textielindustrie terugvinden in Oldenzaal en benoemen waarom het de moeite waard is om dit erfgoed te bewaren. (attitude)

Het pakket bestaat uit:
deze wijzer / handleiding Leerlijn Erfgoed verbindt Oldenzaal / werkbladen / digi-presentatie/fietstocht of wandeling onder begeleiding van een gids

ZOEKEN EN GRAVEN
ZOEKEN EN GRAVEN
ZOEKEN EN GRAVEN
Op avontuur als archeoloog
Lees meer >>

In dit pakket gaan leerlingen aan de slag met een aantal basisvaardigheden van een archeoloog. Ze gaan aan de slag met zoeken en graven in de zandbak en het sorteren en puzzelen met voorwerpen en scherven. Het erfgoed dat centraal staat in deze lessen is bijzonder omdat leerlingen kennismaken met vondsten uit Oldenzaal en kennismaken met de basisvaardigheden van een archeoloog.

Leerdoelen pakket

De leerlingen:
- kunnen verwoorden wat een archeoloog doet.
- kunnen begrippen rondom erfgoed herkennen: vroeger, oud, nieuw, bewaren, bijzonder, voorzichtig, van jezelf, van iedereen.
- kunnen met hun zintuigen eigenschappen van erfgoed onderzoeken en beschrijven.
- werken aan hun grove en fijne motoriek door te graven in de zandbak, het in elkaar zetten van scherven en het natekenen of een afdruk maken van vondsten.
- leren respectvol om te gaan met (oude) voorwerpen.
- leren dat musea bewaarplekken zijn voor bijzondere oude voorwerpen.


Het pakket bestaat uit:
wijzer / handleiding Leerlijn verbindt Oldenzaal / de digi-presentatie / vondsten kratten

De vonst van het verleden

Uw leerlingen verdiepen zich in authentieke vondsten zoals pijlpunten, scherven en munten.

De vondst van het verleden

Uw leerlingen verdiepen zich in authentieke vondsten zoals pijlpunten, scherven en munten.

Groep 3 & 4

De vondst van het verleden
Lees meer >>

In dit pakket gaan leerlingen aan de slag met het onderzoeken van archeologische vondsten. Ze bezoeken de ArcheoHotspot waar ze in de huid kruipen van een archeoloog.

Leerdoelen pakket

De leerlingen:
- Weten wat archeologie is en wat een archeoloog doet.
- Weten wat archeologische vondsten vertellen over vroeger en waar zij die kunnen bekijken.
- Kunnen de begrippen ‘vondsten’, ‘grondlagen’, ‘opgraven’ en ‘archeologen’ hanteren.
- Kunnen de verschillen en overeenkomsten tussen heden en verleden omschrijven doormiddel van een tijdbalk.
- Bekijken verschillende vondsten en kunnen deze onderzoeken en bevragen om erachter te komen wat zij vertellen over vroeger.
- Ze luisteren naar verhalen die horen bij, en gaan over historische vondsten en voorwerpen.


Het pakket bestaat uit:
wijzer / handleiding Leerlijn verbindt Oldenzaal / animatiefilm Archeologie/ werkblad mindmap /bezoek ArcheoHotspot

Cold Case
Lees meer >>

In dit pakket gaan leerlingen aan de slag met opdrachten over de archeologische opgravingen die hebben plaatsgevonden tussen 2011 – 2013 op het Plechelmusplein in Oldenzaal. Zij onderzoeken een skelet en proberen een Cold Case te kraken. Het erfgoed dat centraal staat in deze lessen is bijzonder omdat de opgravingen plaatsvonden midden in Oldenzaal en er 1250 personen zijn opgegraven voor het doen van onderzoek op de botresten.

Leerdoelen pakket

De leerlingen:
- over de archeologische opgravingen op het Plechelmusplein in Oldenzaal.
- hoe het menselijk skelet in elkaar steekt.
- wat onderzoekers / archeologen kunnen aflezen aan opgegraven botmateriaal en waarom dit waardevolle informatie is voor mensen die nu leven.

Het pakket bestaat uit:
wijzer / handleiding Leerlijn Erfgoed verbindt Oldenzaal / animatiefilmpje over archeologie/ werkbladen/bezoek aan de ArcheoHotspot

Cold Case
De kinderen gaan aan de slag als tijddetective en voeren opdrachten uit over de opgravingen op het Plechelmusplein.

De kinderen gaan aan de slag als tijddetective en voeren opdrachten uit over de opgravingen op het Plechelmusplein.

Spitten in het stadsarchief
Lees meer >>

In dit pakket gaan leerlingen aan de slag met de schatten uit het stadsarchief van Oldenzaal. Ze snuiven de geur op van het archief en zien met eigen ogen de eeuwenoude authentieke documenten die daar worden bewaard. Een rondleiding door het stadhuis langs de sporen uit het rijke verleden van de stad, een duik in het archief en het afleggen van de historische eed als burger van Oldenzaal vormen onderdeel van het pakket.
Het erfgoed dat centraal staat in deze lessen is bijzonder omdat de documenten die bewaard worden in het stadsarchief soms al eeuwenoud zijn en ons vertellen over belangrijke gebeurtenissen in de stad Oldenzaal.

Leerdoelen pakket

De leerlingen:
- kennismaken met de schatten die worden bewaard in het stadsarchief
- de historische eed uit 1647 af te leggen over een goed burgerschap in Oldenzaal
- wat er in het stadhuis gebeurt (rol gemeenteraad, college wethouders en burgemeester).


Het pakket bestaat uit:
wijzer / handleiding Leerlijn Erfgoed verbindt Oldenzaal /digi presentatie/ werkbladen/bezoek aan het stadhuis en stadsarchief

WEVEN EN WERKEN
WEVEN EN WERKEN
WEVEN EN WERKEN
Het ontdekken van textiel
Lees meer >>

In dit pakket gaan leerlingen aan de slag met het ontdekken van textiel. Ze maken en voelen textiel en leren over kleding, hoe het voelt en hoe het wordt gemaakt. Ze weven zelf hun eigen lapjes. Tevens maken ze kennis met Margje, een kind dat meegaat met haar ouders naar de textielfabriek begin 1900 in Oldenzaal.

De leerlingen:
- leren wat textiel is en dat er verschillende soorten textiel en stoffen zijn.
- kunnen met hun zintuigen verschillende soorten textiel onderzoeken en beschrijven.
- kunnen navertellen dat er in Oldenzaal vroeger veel textielfabrieken stonden waar ook kinderen moesten meewerken.
- leren zelf te weven.


Het pakket bestaat uit:
de wijzer / handleiding Leerlijn Erfgoed verbindt Oldenzaal / boek Pelle’s nieuwe kleren / voeltas(sen) met lapjes stof / verhaal Margje / weefgetouwen / modeshowtas / werkblad.

Verkeer en transport
Lees meer >>

In dit pakket gaan leerlingen aan de slag met het onderzoeken van verkeers- en vervoersmiddelen in Oldenzaal in verschillende tijdsperioden. In het pakket is aandacht voor de trein en het transport rondom de textielindustrie. De aanwezigheid van de spoorlijn is kenmerkend voor Oldenzaal. Een reiskoffer met foto’s en voorwerpen in de klas maakt deel uit van dit pakket evenals een les buiten op het schoolplein en in de straten rondom de school. De leerlingen:
- verschillende vervoersmiddelen benoemen
- vervoersmiddelen in verschillende tijdsperioden herkennen
- voorzichtig omgaan met oude voorwerpen
- dat de trein en het transport van textiel bij Oldenzaal horen.


Het pakket bestaat uit:
de wijzer / handleiding Leerlijn Erfgoed verbindt Oldenzaal / reiskoffer met voorwerpen / memory-spel / digi-presentatie / werkblad/ belevingswandeling

Oldenzaal Handelsstad
Lees meer >>

In dit pakket gaan leerlingen aan de slag met de ontwikkeling van Oldenzaal als handelsstad en ze ondervinden zelf hoe het is om te handelen en een markt te organiseren. Het erfgoed dat centraal staat in deze lessen is bijzonder omdat Oldenzaal al heel lang een handelsstad is en dit de stad tot op de dag van vandaag kenmerkt.

De leerlingen:
- leren de basisbeginselen van handel door zelf actief hiermee aan de slag te gaan.
- krijgen inzicht in begrippen als ‘handel’ en ‘schaarste’.
- ontdekken de relatie tussen het landschap en het ontstaan van handelswegen en steden.
- leggen een koppeling tussen deze brede begrippen en hun eigen omgeving.


Het pakket bestaat uit:
deze wijzer / handleiding Leerlijn Erfgoed verbindt Oldenzaal / digi-presentatie/spelhandleidingen

Textiel in Oldenzaal
Lees meer >>

In dit project gaan leerlingen aan de slag met de textielindustrie van Oldenzaal. Ze ontdekken de verhalen en gaan aan de slag met historische bronnen. De textielindustrie is voor de leerlingen uitgewerkt in drie thema’s: de industrialisatie ( van huisweverij naar stoommachines), de invloed van de spoorlijn (op de textielindustrie en de handel) en de emancipatie van de arbeiders ( woon- en werkomstandigheden in en rond de fabriek). Een rondleiding door Oldenzaal onder leiding van een gids is onderdeel het project. Leerlingen herkennen de sporen van het textielverleden. Het erfgoed dat centraal staat in deze lessen is bijzonder omdat Oldenzaal al heel lang een handelsstad is en dit de stad tot op de dag van vandaag kenmerkt.

De leerlingen:
- de begrippen erfgoed, textiel, industrieel erfgoed, industrialisatie, textielindustrie, spoorlijn, emancipatie, arbeidsomstandigheden, arbeidersbond, textielfabrikanten en fabrikantenvilla’s hanteren door voorbeelden te benoemen uit hun eigen omgeving.(kennis)
- beschrijven wat de waarde is van de textielindustrie voor de ontwikkeling van Oldenzaal. (kennis)
- vragen stellen bij het erfgoed van de textielindustrie in Oldenzaal en historische bronnen raadplegen en informatie opzoeken om de vragen te beantwoorden. (vaardigheid)
- het verhaal bij het erfgoed van de textielindustrie in Oldenzaal plaatsen in de tijd en relateren aan hoe mensen in het industriële tijdperk woonden, leefden en werkten en daarbij verschillen en overeenkomsten noemen met nu. (vaardigheid)
- sporen van de textielindustrie terugvinden in Oldenzaal en benoemen waarom het de moeite waard is om dit erfgoed te bewaren. (attitude)

Het pakket bestaat uit:
deze wijzer / handleiding Leerlijn Erfgoed verbindt Oldenzaal / werkbladen / digi-presentatie/fietstocht of wandeling onder begeleiding van een gids

VIEREN EN HERDENKEN
VIEREN EN HERDENKEN
VIEREN EN HERDENKEN
Mythen en Sagen
Lees meer >>

In dit pakket gaan leerlingen aan de slag met immaterieel erfgoed, sprookjes, mythen en sagen. Het verhaal ‘Daan en de Twentse tuintrollen’ staat centraal. Ook wordt aandacht besteed aan de streektaal, het Twents. Een onderdeel van het lespakket is een bezoek van een verhalenverteller aan de klas.
Leerdoelen pakket
De leerlingen leren:
- wat sprookjes en mythen en sagen zijn.
- het verhaal ‘Daan en de Twentse tuintrollen’ kennen.
- een aantal Twentse woorden kennen en met deze streektaal te spelen. - het verhaal na te spelen en hierdoor beelden, taal, muziek, spel en beweging te gebruiken, om er gevoelens en ervaringen mee uit te drukken en om ermee te communiceren. (kerndoel 54)

Het pakket bestaat uit: de wijzer / handleiding Leerlijn Erfgoed verbindt Oldenzaal / het boek: Daan en de Twentse tuintrollen / sagakaarten / leskist verteltafel/ verhalenvertelster komt op school

Feest in Oldenzaal
Lees meer >>

In dit pakket gaan leerlingen aan de slag met de feesten in Oldenzaal. Waarom feesten we? Hoe feesten we? Leerlingen maken kennis met de verhalen, symbolen, eetgewoontes, liedjes, afbeeldingen en spelletjes die horen bij deze feesten. Ze ontdekken dat het hele jaar rond feesten worden gevierd en onderzoeken de ontstaansgeschiedenis ervan. We maken er een educatief feestje van! De leerlingen:
- leren feesten benoemen die in Oldenzaal door het jaar heen worden gevierd.
- kunnen aangeven dat de feesten die we nu vieren vaak al heel lang bestaan.
- maken kennis met de verhalen, symbolen, eetgewoontes, liedjes, afbeeldingen en spelletjes van de verschillende feesten.
- kunnen voor een feest in Oldenzaal aan een ander vertellen wat dit betekent voor zichzelf.


Het pakket bestaat uit:
De wijzer / handleiding Leerlijn Erfgoed verbindt Oldenzaal / rad met 12 feesten / feestkoffer met 12 cadeaudozen en placemats / voorleesboek FEEST!/ bezoek museum de Pelgrim

Passieverhaal
Lees meer >>

In dit lespakket maken leerlingen actief kennis met het verhaal en de achtergrond van Bachs Matthäus Passion in relatie met bijzonder erfgoed in Oldenzaal, de St. Plechelmusbasiliek. Twee workshops rond de muziek en een bezoek aan de basiliek staan centraal. Het erfgoed dat centraal staat in deze lessen is bijzonder omdat het een voorbeeld is van levend cultureel erfgoed in Oldenzaal. De Matthäus Passie, een van de beroemdste werken van Johann Sebastiaan Bach, wordt ieder jaar uitgevoerd in de beroemde basiliek. In deze lessen komen de volgende achtergronden van de Plechelmus op een speelse wijze aan bod: geschiedenis, godsdienst, bouwkunde en plaats in Oldenzaalse samenleving.

De leerlingen:
- het verhaal en de achtergrond van de Matthäus Passion van Bach.
- over de componist Bach en hoe de muziek van toen is verwikkeld met de hedendaagse popmuziek.
- een aantal feiten over de St. Plechelmusbasiliek en hoe deze basiliek verbonden is met het passieverhaal en de Matthäus Passion van Bach.


Het pakket bestaat uit:
deze wijzer / handleiding Leerlijn Erfgoed verbindt Oldenzaal/ les door muziekdocent op school/ bezoek en les in Plechelmusbasiliek.

Midwinterhoornblazen
Lees meer >>

In dit pakket gaan leerlingen aan de slag met tradities en in het bijzonder de traditie van het midwinterhoornblazen in Oldenzaal. Ze ontdekken tijdens een bezoek van de midwinterhoornblazers het geluid van de hoorns en mogen het blazen op een midwinterhoorn zelf uitproberen.

De leerlingen:
- leren over de traditie van midwinterhoornblazen.
- maken kennis met de midwinterhoorn.
- geven aan welke rol hij/zij zelf kan spelen in het doorgeven van een traditie.


Het pakket bestaat uit:
brief van de midwinterhoornblazers / werkblad/bezoek midwinterhoornblazers

Tweede Wereldoorlog in Oldenzaal
Lees meer >>

In dit lespakket gaan leerlingen aan de slag met slag met het ontdekken van sporen die herinneren aan de Tweede Wereldoorlog in Oldenzaal. Een rondwandeling langs o.a. de monumenten in de herdenkingstuin en de Stolpersteine maakt deel uit van dit project. Personen van wie hun lot verbonden is met de Tweede Wereldoorlog in Oldenzaal krijgen een naam en een gezicht. Leerlingen ontdekken de verhalen van deze personen en vertellen deze door aan elkaar. Stil gestaan wordt bij de betekenis van herdenken.

De leerlingen:
- kunnen 5 feiten noemen over het begin, verloop en einde van de Tweede Wereldoorlog in Nederland.
- kunnen benoemen welke sporen van de Tweede Wereldoorlog in Oldenzaal nog steeds zichtbaar zijn.
- kunnen namen van personen uit Oldenzaal verbinden aan verhalen en sporen uit de Tweede Wereldoorlog.
- kunnen voor zichzelf de betekenis omschrijven van herdenken.


Het pakket bestaat uit:
de wijzer / handleiding Leerlijn verbindt Oldenzaal / werkbladen voor leerlingen / herdenkingskaarten

WONEN EN BOUWEN
WONEN EN BOUWEN
WONEN EN BOUWEN
Gulia en Hendrik
Lees meer >>

In dit pakket ontdekken de leerlingen het historische Palthe Huis en haar bewoners. Ze bekijken een film over het leven van de kinderen Gulia Palthe en Hendrik. Met behulp van voorwerpen komen ze meer te weten over het leven van Gulia en Hendrik. Een bezoek van Caroline, een actrice in historische kleding, in de klas is onderdeel van het pakket. Ook brengen de leerlingen met de klas een bezoek aan het Palthe Huis. Het erfgoed dat centraal staat in deze lessen is bijzonder omdat het authentieke historische woonhuis het wonen en dagelijks leven van kinderen uit een andere tijdsperiode tot leven brengt.

Leerdoelen pakket De leerlingen leren: - kennismaken maken met het dagelijks leven van de bewoners van het Palthe Huis en in het bijzonder met de kinderen Gulia en Hendrik.
- historische gebruiksvoorwerpen benoemen en herkennen.
- de verschillen en overeenkomsten tussen vroeger (de 18e eeuw waarin de familie Palthe leefde) en nu weer te geven met behulp van erfgoed

Het pakket bestaat uit: de wijzer / handleiding Leerlijn Erfgoed verbindt Oldenzaal / werkbladen / Liedje Hendrik en Gulia/ bezoek van carolina aan de klas/ bezoek aan museum het Palthe Huis

Dokter Michgorius

Dokter Michgorius komt op bezoek met zijn dokterstas vol verhalen. Zorg en gezondheid komen in verschillende tijdperioden aan de orde.

Dokter Michgorius
Lees meer >>

In dit pakket gaan leerlingen aan de slag met het onderzoeken van zorg en gezondheid in Oldenzaal in verschillende tijdsperioden. In het pakket is aandacht voor hygiëne, afval (ophalen van de poeptonnen versus riolering), gebruik van water (waterput versus schoon kraanwater) en zorg voor zieken/werk van een arts (zelf drankjes maken versus apotheek) alsmede de zorg voor de eigen hygiëne. Een bezoek van dokter Michgorius (een acteur in historische kleding met een spannend gevulde dokterstas) aan de klas maakt deel uit van dit pakket.

Leerdoelen pakket

De leerlingen:
- dat de watertoren en het ziekenhuis hebben gezorgd voor een schoon en gezond Oldenzaal.
- over het leven en werk van dokter Michgorius.
- hoe ze voor hun eigen hygiëne kunnen zorgen.


Het pakket bestaat uit:
de wijzer / handleiding Leerlijn Erfgoed verbindt Oldenzaal / hoorspel / digi-presentatie / werkblad /bezoek op school van dokter Michorius.

Markante Monumenten
Lees meer >>

In dit pakket gaan leerlingen aan de slag met de prachtige monumenten en mooie gevels die Oldenzaal rijk is. Zonder het te beseffen lopen kinderen regelmatig langs panden met een zeer rijke historie. Een interactief spel in de klas met een korte film maakt ze bewust van deze markante monumenten in hun eigen omgeving.

Leerdoelen pakket

De leerlingen:
- Oldenzaalse monumenten herkennen en benoemen wat hun oorspronkelijke functie was.
- kennis maken met het lezen van een kaart/stadsplattegrond.
- hun ruimtelijk inzicht aan te spreken door beelden en stadsplattegrond aan elkaar te verbinden.


Het pakket bestaat uit:
de wijzer / de handleiding Leerlijn Erfgoed verbindt Oldenzaal / korte film met interactieve spelbeschrijving / werkblad voor de leerlingen / digit presentatie/ stadswandeling Monumentenroute

Middeleeuws Oldenzaal
Lees meer >>

In dit pakket duiken leerlingen in de historische ontwikkeling van hun stad en ontdekken ze dat het stads- en stratenplan sinds de Middeleeuwen nog vrijwel geheel in tact is. Leerlingen nemen middeleeuws Oldenzaal onder de loep, beklimmen de toren om van bovenaf de stad waar te nemen en zetten daarna de focus op de eigen wijk. Leerdoelen pakket

De leerlingen:
- kunnen aangeven hoe het middeleeuwse stadsplan van Oldenzaal eruit ziet en nog steeds is terug te zien in het huidige stratenplan.
- krijgen inzicht in de ontwikkeling van de stad en kunnen beschrijven wat er is veranderd.
- maken kennis met de inrichting van hun eigen wijk.


Het pakket bestaat uit:
de wijzer / handleiding Leerlijn verbindt Oldenzaal / werkbladen voor leerlingen / digi-presentatie/ beklimming van de Plechelmustoren o.l.v. de torenwachter.

Wil je meer weten?

Erfgoed verbindt Oldenzaal
Stichting Oldenzaalse Musea
Marktstraat 13
7571ED Oldenzaal
T. 0541 513 482

Erfgoed verbindt Oldenzaal maakt gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat een website op uw computer of mobiel toestel opslaat wanneer u onze site bezoekt. Meer weten? Lees ons
Cookiegebruik
Cookiebeleid
Cookie Settings
Accepteer
Nee, liever niet
Museum Coevorden maakt gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat een website op uw computer of mobiel toestel opslaat wanneer u onze site bezoekt. Meer weten? Lees ons
Cookie Policy
Cookie Settings
Accepteer
Nee, liever niet