Zandlagen maken

Archeologen onderzoeken hoe mensen vroeger leefden. Dit doen ze door het bestuderen van het verleden a.d.h.v. sporen en vondsten die zijn achtergelaten in de grond. Archeologen noemen dat ‘de bodem’. De bodem bestaat uit allemaal verschillende laagjes. Deze laagjes noemen we horizonten. Op verschillende plekken zien deze horizonten in de grond er verschillend uit. Alle laagjes horizonten op elkaar, noemen we een bodemprofiel. Bodemprofielen zijn vaak heel oud, doordat het erg lang duurt om een laagje (horizont dus) te vormen. De bodem in Nederland is ongeveer 10.000 tot 15.000 jaar oud!

Om te kijken hoe dit in zijn werk gaat, kun je met dit werkblad zelf ook een bodemprofiel maken!

Download hem hier: